Edunvalvonta


Paikallisesti

Yhdistyksestämme on ikääntyneen väestön edunvalvontaa suorittavan vanhusneuvoston varapuheenjohtajana Mirjam Sipponen. Neuvoston varajäsen on Mirja Jaskari.


Alueellisesti

Yhdistyksemme kuuluu alueellisesti Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:een. Piiristä on kaksi edustajaa Pirkanmaan eläkeläispiiriyhdistysten neuvottelukunta ry:ssä.


Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.